Záškoláctví

Dívka 14,5 roku.
Matka přichází s tím, že poslední dobou dceři nerozumí. Dosud byl jejich vztah bez problémů, ale od začátku 9. třídy má dcera problém s docházkou do školy. Matce se různě vymlouvá, ve škole několikrát zfalšovala omluvenku. Matka  neví,  kde se přesně dcera pohybuje. Třídní učitel zvažuje snížený stupeň z chování, ale opakovaně dává dívce šance. Matka z počátku dceru kryje, protože měla obavu o dopad chování na přijetí na SŠ. Nyní je však v situaci, kdy hledá, jak má s dcerou komunikovat a jak k ní přistupovat. Dcera matce vždy vysvětluje záškoláctví něčím jiným, ale ve finále je ve hře asi vliv party – matka tak usuzuje díky novým kamarádům, kteří za dcerou chodí – uvádí, že jsou určitě o něco starší. Dcera často hovoří o tom, že chodí na gymnázium, kam se hlásí i ona a tak si chce udělat nové přátelé, aby si tam nepřipadala sama.
Otec se v tomto neangažuje – výchovu dcery nechával vždy na matce.
Matka má obavu, aby neztratila s dcerou kamarádský vztah, ale zároveň hledá, jak ji důrazně zabránit v záškoláctví. V naší práci se s matkou věnujeme hlavně vytvoření strategie, jak dívce nastavit mantinely, které odpovídají jejímu věku. Dále je s matkou pracováno tak, aby si utvrdila rodičovské kompetence, které v současné době opomíjí.