Manipulace s rodinou

Dívka 16 let

V  posledním čtvrtletí se projevují vzorce chování, na které rodina nebyla zvyklá. Vyhýbání přímé odpovědi, manipulace se skutečností, rozdílné postoje k rodičům. Naprostá ignorace mladších sourozenců.  Rodiče se opakovaně pokouší o domluvu, ale dívka vždy přesně řekne, co chtějí slyšet, ale nic nedodrží. Jediný s kým dovede jednat férově je teta – sestra matky.

Ve škole se objevuje zhoršení v několika předmětech, ale třídní učitelka to přikládá obtížnosti studia.

Rodiče přiznávají, že mají na dceru vysoké nároky, ale zároveň hovoří o tom, že to pro dívku nikdy nebyl problém. Oba rodiče vyhledali pomoc, protože mají obavy, aby se chování dcery nezhoršovalo.

Dívka přichází k první konzultaci dobrovolně, je vidět její snaha mlžit kolem sebe a podávat informace tak, aby byli rodiče i pedagog spokojeni. Lehce čitelná snaha upravovat holá fakta k přijatelnému obrazu.

Dívka je nakloněna další spolupráci, i přestože uvádí, že nemá žádný problém - opakovaně se dožaduje naprosté diskrétnosti.

Při 4. sezení docházíme k tomu, že posledního půl roku má vztah s chlapcem. V průběhu dalších sezení hovoří o svém strachu z reakce otce, který by určitě chlapce nepřijal – prý neodpovídá “jeho představám“. Matce odmítá říct pravdu, protože bude otce určitě informovat.

V průběhu další práce je snaha dívku motivovat k férovému jednání s rodiči – hledáme strategie jak rodiče informovat – na přání dívky byla přizvána ke spolupráci i teta – ve spolupráci s ní je po čase dohodnuto, jak  budou rodiče informováni.