O mně

Profesní dráhu jsem začala jako zdravotní sestra se specializací na psychiatrii. Můj zájem o lidskou duši a psychiku člověka hlouběji profilovalo mé vysokoškolské studium speciální pedagogiky. Po studiích jsem působila v oboru speciálního školství jako učitelka ve speciální mateřské škole, později jako vychovatelka a etopedka ve výchovném ústavu, speciální pedagog centra předškolní výchovy, učitelka speciální školy.

K práci s dětmi a rodiči mě motivuje především přesvědčení o smysluplnosti takové práce. Její pozitivní výsledky jsou důležité samozřejmě pro konkrétní jedince, ale zrovna tak pro celou společnost. Proto klientům nabízím řádnou kvalitní péči. Podkladem pro ni jsou mi zkušenosti a ovšem pravidelné další vzdělávání – ať už konference, semináře nebo kurzy vztahující se k mému oboru:Práce se sny (M.Vondrová) 2018,Traumaterapie(J.Bozukova,2014-2015), Psychoterapie dětí - A.Kunert, Podpora kompetencí rodičů-hledání řešení(Pekárková), Systemická práce s rodinou, Argumentace a vyjednávání, Zdravý obraz sexuality z pohledu logoterapie a existenciální analýzy, Psychoterapeutická konference - Luhačovice,Jeseníky 2011,2015, Motivační kurz pro pedagogy v předškolních zařízeních, Masérský kurz, Potápěčský kurz, atd.

Od roku 2010  jsem byla frekventantkou psychoterapeutického výcviku - nyní terapeut pod supervizí – Existenciální analýzy a Logoterapie. Ve své praxi spolupracuji s psychiatry, psychology a organizacemi se specifickým zaměřením. V současné době také působím jako.:

 - speciální pedagog pro ZŠ, SŠ,OU

 - konzultace a terapeutická práce pro OSPOD (práce s pěstouny)

 - odborný garant projektu „Co dělat, když…“, který je realizován KRC-Cobydup o.s.; zároveň v rámci tohoto projektu poskytuji poradenství pro rodiče

  • zodpovědná vedoucí - Centrum předškolní výchovy - Romodrom.cz - 2012
  • externí spolupracovník DD Klánovice - do současné doby
  • učitelka - speciální pedagog - Diakonie - 2013
  • doporučený lektor prevence pro Prahu
  • lektorka pro organizaci Prak – prevence kriminality o.s. (zabývající se trestní odpovědností, agresivitou, multikulturní tolerancí…)- 2014

Při práci s klientem využívám rovněž svých volnočasových zájmů – především výtvarné techniky, literatury a vůbec touhy po poznání nových zážitků.