Co můžete očekávat

  • při prvním setkání především pozorné vyslechnutí vašich starostí
  • dostatečný prostor pro dotazy i vyjádření nejistot
  • dohodu na dalším způsobu spolupráce
  • nenásilný doprovod v situacích, které zrovna nejste schopni zvládnout sami
  • setrvalé naslouchání, důvěru a respekt k individualitě vaší i vašeho dítěte
  • diskrétnost a profesionální i přátelský přístup k vám i vašemu dítěti při společné i individuální práci
  • pedagogickou mediaci při řešení problému
  • v případě potřeby a zájmu ochotu zprostředkovat návštěvu u odborníka jiného oboru (psychiatrie, adiktologie atd.)