Problémové dítě

Zdá se vám, že doma máte problémové dítě? Že jeho problémové chování je nevhodné a neudržitelné? Má vaše dítě problémy ve škole, s kamarády, nerozumíte si spolu? Máte dojem, že má potíže s drogami, že chodí za školu (záškoláctví), ale třeba i se sebedůvěrou? Nevíte, jak si s tím poradit, protože se vám nedaří nezdary překonat standardní cestou? Přemýšlíte proto o jiných možnostech řešení nastalé situace? Hledáte pro své problémové dítě pomoc? Nejste na to sami – problémy můžeme řešit spolu.

V rámci svých služeb poskytuji poradentsví rodičům řešícím poruchy chování dětí. Nabízím poznání nových způsobů, jak situaci vyhodnocovat a mimo jiné nahlédnout limity, které mohou omezovat pohled a bránit v tvůrčím přístupu k překonání aktuálního problému. Vždyť každý se může ocitnout v situaci, kdy netuší kudy dál. Je běžné, že problémové dítě je zátěž, s níž si rodina ani její přátelé nemusejí poradit, jelikož jim chybí odstup. Přitom někdy stačí promluvit si beze strachu s někým nezúčastněným.

Nabízím právě takový pohled – potíže nejprve pozorně vyslechnu a další jejich řešení pak navrhnu, doporučím, ovšem nebudu soudit ani zostuzovat. Nabízím partnerství, pro než není rozhodující, o jak staré problémové dítě se jedná. Poskytuji totiž službu jak rodičům, tak dětem. A to také těm z nich, které se nechtějí bavit o problémech s rodiči nebo s kamarády, zato potřebují poradit a podpořit v dalším směřování životem. Společně můžeme pracovat na hledání příležitostí.

Garantuji, že každá spolupráce bude ošetřena vzájemnou dohodou a stanovením cíle, k němuž chceme směřovat. Stavím na vzájemné důvěře, diskrétnosti, otevřenosti a dodržování profesionálních terapeutických postupů. Ostatně jednou ze základních hodnot spolupráce je zpětná vazba o smysluplnosti naší práce a jejích výsledcích. Garantuji rovněž, že v případě potřeby bude navázán nebo zprostředkován kontakt s odborníkem z příslušného dalšího oboru.

Každou potíž lze řešit. A každé problémové dítě je problémové jen dočasně. Stačí najít odvahu a vůli o problémech mluvit a vidět je z různých stran. Ráda vám s tím pomohu.

Novinky

Semináře a besedy - 2019

01.05.2017 00:00
 Projekt CO DĚLAT KDYŽ....Praha 9 Kbely- více na...

Anketa

Řešíte některé z uvedených témat?

Ano (3 961)
37%

Ne (3 767)
35%

Stránku jsem navštívil/a kvůli prevenci (3 077)
28%

Celkový počet hlasů: 10805